جستجو کردن

بلاگ مانا سبز بنیان

بینش‌هایی در مورد سردخانه و اتوماسیون

نگهداری تخم‌مرغ در سردخانه

رایج‌ترین روش برای نگهداری تخم‌مرغ استفاده از دماهای پایین از جمله سرما برای تخم‌مرغ با پوسته و انجماد برای محتوایات داخل تخم‌مرغ است. استفاده از

read more